Định nghĩa bảo vệ là gì

Định nghĩa bảo vệ là gì

Định nghĩa bảo vệ là gì

Định nghĩa bảo vệ là gì

Định nghĩa bảo vệ là gì
Định nghĩa bảo vệ là gì
Cơ sở chính: 75/50/37/9, KP.3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai : Hotline : 0973991122 - 0932228937
Follow us: Facebook tiwtter google youtube
Định nghĩa bảo vệ là gì

2/- Nhân viên bảo vệ :
Nhân viên bảo vệ là người làm nhiệm vụ bảo vệ. Là người có đủ những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định và có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ.
3/- Vệ sĩ :
Vệ sĩ là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp hoạt động bảo vệ của họ nhằm hướng vào bảo vệ một con người cụ thể. Nhân viên bảo vệ đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, trong đó bảo vệ con người một cách chung nhất, còn vệ sĩ là bảo vệ con người cụ thể.